25-28 Ocak Tarihlerinde Anadolu Üniversitesinde düzenlenen Ruby on Rails kursunda aldığım ders notlarım.

1. Gün

 • Ruby syle guide

 • Revolation OS izle.

Gitflow


 • Iaas

 • Paas

 • SaasRuby Gem

Rubynin hazine sandığıdır. Icinde ruby, python, js vb kodlar olabilir.

TODO: Ruby Gem githubdan bak.

TODO: katip gemi lab2023 bak.

Ruby Gems: https://rubygems.org/

Gemler private repository olabiliyor.


My First Gem

bundle init

bundle init

Yukarıdaki kod Gemfile oluşturur.

# frozen_string_literal: true

source "https://rubygems.org"

git_source(:github) {|repo_name| "https://github.com/#{repo_name}" }

# gem "rails"

{|repo_name| "https://github.com/#{repo_name}" } github urlsi değişebilir. Gitlab olabilir. Ama private olursa herkesin ulaşabilmesi için izin verilmesi gerekir.

bundle install

bundle install
GEM
 remote: https://rubygems.org/
 specs:

PLATFORMS
 ruby

DEPENDENCIES

BUNDLED WITH
  2.1.4


1. Gün Özeti

 • Http, Web Servisler Https vb çalışma mantığını öğrendik.

 • Git ve Gitflow öğrendik.

 • Gem öğrendik.

 • Gem ile proje geliştirmeyi öğrendik.

 • Gem: bundle, bundle insert vb öğrendik.


2. Gün

Ruby Toolbox

Gems Popularity, Releases, Activity gibi istatistikleri gösteriyor. Gem bulmak için kullanılıyor. https://www.ruby-toolbox.com/

Devise Gem

Rails Doctrine

En az süpriz ilkesi

Python exit-quit örneği

Inflection Kütüphanesi

data query language ve Data definition language


3. Gün

Dom ve Bom

 • Dom: Document Object Model

  • (document. , browser. gibi)
 • BOM: Browser Object Model

  • (navigator. ,window.Open)
 • ECMAScript 6

  • Event-driven programming

https://guides.rubyonrails.org/active_record_basics.html

https://docs.rollbar.com/docs/rails

https://gist.github.com/peternixey/1978249

Rails Admin: https://activeadmin.info/


4. Gün

jbuilder https://github.com/rails/jbuilder

content_for == Jinja Templates

<% content_for :head do %>
 <title>A simple page</title>
<% end %>

https://guides.rubyonrails.org/

layouts_and_rendering.html#using-the-content-for-method


https://guides.rubyonrails.org/action_mailer_basics.html

Maillarda path değil url kullanılır. gmail.com/path olmaması için.

deliver_now şu an gönderilir.

Active Job

Notification vb iş yazma https://guides.rubyonrails.org/active_job_basics.html

# Enqueue a job to be performed 1 week from now.
GuestsCleanupJob.set(wait: 1.week).perform_later(guest)

Redis ve Sidekiq öneriliyor. https://github.com/ondrejbartas/sidekiq-cron

https://crontab.guru/

Active Storage

Dosya kaydetme okuma vb. için kullanılır.

Database ve Migrate İşlemleri

https://guides.rubyonrails.org/active_storage_overview.html

rails active_storage:install
rails db:migrate

Image crop resize vb için Minimagick Gem

 • Direct Uploads uploadlanırken progressbar çıkıyor.

Ckeditor == trix

Action Cable

soket

 • Language control için routes
scope "/:locale" do

Ruby Gems

 • bml

 • simple_form

 • resque

 • friendly_id

 • bullet


Yararlı Linkler

https://www.railscasts.com

rails book’u 4. versyonu bul oku

https://gorails.com/

https://thoughtbot.com/upcase

https://github.com/lab2023/cybele

https://capistranorb.com/

https://lab2023.com/ruby-on-rails-uygulamasinin-heroku-servisinde-coklu-ortamda-yayinlanmasi.html

https://rubyturkiye.org/

Can Okay

Software Developer

canokay cannokay


Published