Microservice with Azure Kubernets Service (AKS) and Azure Devops İzmirde olan etkinlik notlarım.

Onur Yüksektepeli @oyuksektepeli - Microsoft Cloud Solutions Architect - Microsoft MVP (Azure)

Kubernets

 • 150.000 Commits
 • 24.000 Contributors
 • #1 Github Project

Microsoft contributions to the community

 • Helm
 • CNAB
 • Porter
 • Keda
 • Draft
 • Vscode Kubernets

azurespeed.com


Azure Kubernets Services - (AKS)

Create

az = AZURE

az aks get-credentials --name NAME --resource-group RESOURCE-GROUP
az aks browse --name NAME --resource-group RESOURCE-GROUP-rg

kuberctl get namespaces
kubectl get pods -n nc-dev

Deployment

Özet

 • Microservices var.
 • Deploy’u için yaml yazılır.
 • kubectl get aply -f .\deployment.yaml olarak çalıştırılır.

Örnek

oyuksektepeli/microservices-demo

Yaml Örnekler

https://github.com/oyuksektepeli/microservices-demo/tree/master/deploy/kubernetes/helm-chart/templates

kubectl get deployments
kubectl get aply -f .\deployment.yaml

Bu yaml dosyasında kurallar yazılır. podlar servicelerin ruleları yazılır. Eğer 3 tane pod olacak şekilde rule olursa ve 2 tane pod olursa otomatik olarak yeni bir pod oluşturulur.

kubectl get pods
kubectl get service

DevOps yoksa Microservices olmaz.


Proje Compile Edilme Süreleri

 • debug
 • build
 • runtime

Core uygulaması Kubernets’e Deployment

 1. Dockerfile container image Hazırla
 2. git push and public
 3. https://helm.sh Kubernets package manager kur.

helm Örnek Wordpress

helm search wordpress

helm fetch stable/wordpress

helm fetch stable/wordpress--untar
 1. Helm oluştur
helm create dockerapp
 1. Helm package
  helm package
  

dockerapp helm sh’ı oluşur.

Azure Pipline

 1. Build an image
 2. Push an image
 3. Install Helm
 4. helm init
 5. helm package
 6. Publish Artifacts

 • Commit to Live
 • Azure Boards - Jira ve Trello benzeri
 • Azure Test - Azure Devops üzerinden Test yazma tool’u.

Can Okay

Software Developer

canokay cannokay


Published